Begreppet soundscape (ofta översatt till det lite tristare ordet ljudlandskap) myntades av den kanadensiske tonsättaren Raymond Murray Schafer som sedan 1960-talet varit mycket engagerad i den tilltagande negativa ljudmiljö vi människor befinner oss i. I sin kamp mot ökade ljudföroreningar och hörselskador har han tagit fram övningar för ökad ljudmedvetenhet och bättre lyssnande hos oss människor. Dessa finns samlade i den utsökta boken Ljudbildning – 100 övningar i konsten att lyssna och skapa ljud (utgiven av Bo Ejeby Förlag, 1996). Den är som en liten samling teoretiska ljudkonstverk i sig!

Bild på boken Ljudbildning

Nu när jag har köpt boken för tredje gången (den är ju så lätt att ge bort när någon visar sig lite intresserad) så har jag bestämt mig: jag ska verkligen genomföra övningarna på riktigt.

Schafer skriver: "Naturligtvis är det inte meningen att de skall utföras systematiskt från början till slut. De är avsedda att göras då och då efter vad som passar för stunden."

Den instruktionen bryr jag mig inte om. Jag kommer att utföra dem så gott jag kan, i nummerordning, från början till slut. Resultaten kommer jag att redovisa här i min blogg.